ارسال ویدیو بازی MDPUBG

هدیه بگیرید

از بازی خود زمانی که از سرویس کاهش پینگ ما استفاده میکنید ویدیو کوتاه بگیرید و برای ما ارسال کنید

هر هفته به 5 ویدیو برتر و شات های زیبا در بازی هدیه داده می شود

ویدیو خود را در سایت های آپلود قرار دهید و لینک آن را از پشتیبانی برای ما ارسال کنید

هر هفته به بهترین گیمرها و بهترین شات ها هدیه داده خواهد شد