آموزش سیسکو MDPUBG

لیست سرور های Openconnect سیسکو

هر خط آدرس یک سرور هست لطفا کپی و وارد برنامه کنید

 فرانسه 1

ovp1.pinggame.xyz:6369

 فرانسه 2
ovp2.pinggame.xyz:6369

 فرانسه 3

ovp3.pinggame.xyz:6369

 انگلیس 1

ovp4.pinggame.xyz:6369

 آلمان 1

ovp5.pinggame.xyz:6369

 آلمان 2

ovp6.pinggame.xyz:6369

 آلمان 3

ovp7.pinggame.xyz:6369

 انگلیس 2

ovp8.pinggame.xyz:6369

Flag of the Kingdom of the Netherlands هلند 1

ovp9.pinggame.xyz:6369

Flag of the Kingdom of the Netherlands هلند 2

ovp10.pinggame.xyz:6369

Flag of the Kingdom of the Netherlands هلند 3

ovp11.pinggame.xyz:6369

 انگلیس 3

ovp12.pinggame.xyz:6369

 ترکیه 1

ovp13.pinggame.xyz:6369

 ترکیه 2

ovp14.pinggame.xyz:6369

 ترکیه 3

ovp15.pinggame.xyz:6369

 انگلیس 4

ovp16.pinggame.xyz:6369

 انگلیس 5

ovp17.pinggame.xyz:6369

 انگلیس 6

ovp18.pinggame.xyz:6369

 انگلیس 7

ovp19.pinggame.xyz:6369

 انگلیس 8

ovp20.pinggame.xyz:6369

 

آدرس سرور هارو باید فقط به صورت بالا بدون http یا https در نرم افزار وارد کنید . دقت کنید دقیقا به صورت متن بالا بدون هیچ چیز اضافه ای

-----------------------------------------------------------------------

آموزش اندروید:

ابتدا نرم افزار اتصال را دانلود و نصب کنید و سپس طبق کلیپ آموزشی و سرورهای بالا و یوزرنیم و پسوردری که از سایت خریداری کردید متصل شید

طبق آموزش ویدیویی در قسمت سرور (Server) یکی از سرورهای بالا را وارد کنید و در قسمت username و password یوزرنیم و پسورد خریداری شده از سایت را وارد کنید

--------------------------------------------------------------------------

آموزش آیفون:

ابتدا نرم افزار اتصال را دانلود و نصب کنید و سپس طبق کلیپ آموزشی و سرورهای بالا و یوزرنیم و پسوردری که از سایت خریداری کردید متصل شید

 

طبق آموزش ویدیویی در قسمت سرور (Server) یکی از سرورهای بالا را وارد کنید و در قسمت username و password یوزرنیم و پسورد خریداری شده از سایت را وارد کنید